Informasi mengenai answerscom ano ang mga katangiang pisikal ng mga rehiyon saReport THIS PAGE is ABUSE